แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ 0-7561-1182 โทรสาร 0-7562-2101

E-mail : krabiedu@krabiedu.go.th

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6