About กลุ่มอำนวยการ สพป.กระบี่

This author has not yet filled in any details.
So far กลุ่มอำนวยการ สพป.กระบี่ has created 3 blog entries.

กันยายน 2023

ประกาศ สพป.กระบี่ เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน(เฉพาะงานบริการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

By |2023-09-29T14:56:45+07:0029/09/2023|ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่|

ปิดความเห็น บน ประกาศ สพป.กระบี่ เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน(เฉพาะงานบริการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

สิงหาคม 2023

กรกฎาคม 2023

Go to Top