วันที่ 8 กรกฎาคม 2566  ที่โรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่  สนามสอบครูผู้ช่วยภาค ค.   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ปี พ.ศ.2566  นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินภาค ค. กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สนามสอบจังหวัดกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  โดยมีนายณรัณธรณ์  มันเล็ก และสิบเอกสอน  บุญรุ่ง  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่  พร้อมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำทีมโดยนายประมวล  เบ็ดเสร็จ  ร่วมสังเกตการณ์คัดเลือก เพื่อให้การดำเนินการประเมินภาค ค. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ และศักยภาพสู่รั้วโรงเรียนในสังกัด ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคนดี และคนเก่งต่อไป