นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มอบหมายให้นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  และ ดร.วรรณดี  เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ใน สพป.กระบี่ และผู้อำนวยการโรงเรียน   เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง “การเรียนการสอนกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ”  ประจำปี 2566   ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมตรัง กระบี่   โดยนายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุม  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 3 คน ประกอบด้วย ผช.ศ.สิบเอกสุทัศน์  สีแก้วเขียว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  นายเกียรติมงคล  พูดเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ และนายกฤตพล  พงศ์ยี่ลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป.ตรัง เขต 2 โดยนายอรุณ  ลายดี กรรมการบริหารสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดตรัง เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม