นางจีระพันธ์  สาดสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่  เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้ สโมสรโรตารีกระบี่และคณะนักเรียน ผู้ปกครองจิตอาสาจากโรงเรียนนานาชาติ ได้จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ผ่านหนังสือและคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนและชุมชนบ้านคลองประสงค์ โดยมีกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด บริจาคหนังสือและคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์และศิลปะ มีนางสาวรสิตา  วาจาพัฒนา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และได้รับเกียรติจาก นายพชร วงศ์หนองเตย นายกสโมสรโรตารีกระบี่เป็นประธานเปิดห้องสมุด  ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้