วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อม เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม โดยมี ร.ต.ต.ณัฐกิจ ปานชู ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ พร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน