วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่สนามโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “เครือข่ายคลองท่อมร่วมใจ” เพื่อให้นักเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่าย มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสมัครสมาน สามัคคี รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และเฟ้นหาตัวแทนนักเรียน เป็นตัวแทนเครือข่าย เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจังหวัดกระบี่ต่อไป โดยนายกิจจา อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ประธานเครือข่ายคลองท่อมร่วมใจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประกอบด้วยกีฬาฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง ฟุตซอล เซปักตะกร้อ เปตองชาย/หญิง รวมถึงกรีฑา