วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงพื้นที่อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีนางภัทรอนงค์ กาญจนคลอด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน