วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงพื้นที่โรงเรียนวิทยาประชาคม อำเภอปลายพระยา เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ที่เข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตร ระดับประเทศ
จากคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยมีนางสาวทิพย์วรรณ ท่าดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ