วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. ที่ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมนางสาวสิณีณาฏ อารีย์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับนายสิทธิพร ผมงามผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ที่ได้นำคณะบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 35 คนเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างผู้ร่วมงานและองค์กรส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร