วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ที่ห้องประชุมปูดำ สพป.กระบี่ นายสมชาติ ไกรเเก้ว ผอ.สพป.กระบี่นำทีมบริหาร สพป.กระบี่ ประกอบด้วยนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ เเละนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เเละผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกล Video Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ”เพื่อรับทราบเเนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาเเละนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) หลังจากนั้น เวลา 09.00-10.00 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว เป็นประธานประชุมทีมบริหาร สพป.กระบี่ เพื่อปรึกษาหารือผลการดำเนินงานในอาทิตย์ที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับทุกกลุ่มในสำนักงานได้รับทราบเเละปฏิบัติ