พฤศจิกายน 2023

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระด้บปริญญาโทของ LEE KUAN YEW School of Public Policy (LKYSPP) มหาวิทยาลัยสิงคโปร์

By |2023-11-28T09:11:06+07:0028/11/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระด้บปริญญาโทของ LEE KUAN YEW School of Public Policy (LKYSPP) มหาวิทยาลัยสิงคโปร์

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหาร และนักเรียนในสถานศึกษาของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567

By |2023-11-28T09:09:23+07:0028/11/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหาร และนักเรียนในสถานศึกษาของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

By |2023-11-28T09:07:42+07:0028/11/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา รุ่นที่ 1

By |2023-11-28T09:05:58+07:0028/11/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา รุ่นที่ 1

ตุลาคม 2023

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023)”

By |2023-11-06T13:28:18+07:0030/10/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

Download

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023)”

ประชาสัมพันธ์สอบประมวลความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.5-ป.6) โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

By |2023-11-06T13:28:50+07:0030/10/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

Download

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์สอบประมวลความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.5-ป.6) โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการความรู้ในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

By |2023-11-06T13:29:28+07:0030/10/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

Download

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการความรู้ในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทงจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2566

By |2023-10-30T15:36:55+07:0030/10/2023|ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทงจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแพลตฟอร์มบริการประชาชน “Click ชุมชน”

By |2023-10-30T15:35:45+07:0030/10/2023|ข้อมูลทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ|

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การใช้งานแพลตฟอร์มบริการประชาชน “Click ชุมชน”
Go to Top