วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-09.00 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว นำนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ ดร.วรรณดี เกตแก้ว และนายต่อตระกูล พรมนุ่น รอง ผอ.สพป.กระบี่ พร้อม ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกล Video Conference “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหลังจากนั้น เวลา 09.00 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่ม เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติและรับทราบการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงานภายในกลุ่มต่าง ๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา