วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณโรงเรียนบ้านพรุพี อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จุดเขตแดนรอยต่อจังหวัดตรัง นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.กระบี่ พร้อมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมขบวนรับมอบธง กิจกรรม วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดตรัง โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ มวลชนจากอำเภอคลองท่อม และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนในเครือข่ายฯ คลองพนทรายขาว ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยความพร้อมเพรียง