วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดร.วรรณดี เกตแก้ว รอง ผอ.สพป.กระบี่ พร้อมนางเยาวดี เล็กกุล นางสาววัลภา บุตรเหม และนางสาววราภรณ์ ดอกรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ ลงพื้นที่อำเภออ่าวลึก ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ของโรงเรียนบ้านเขางาม และโรงเรียนบ้านทุ่ง โดยมีคณะครูในโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนอำเภออ่าวลึก ร่วมให้การต้อนรับ